drukdekosten.nl
drukdekosten.nl

drukdekosten.nl bespaart u niet alleen veel geld, maar ook veel kostbare tijd

Drukdekosten.nl is een label van MKBmedia, en is opgezet vanuit de gedachte dat ondernemers en bedrijven zich bezig willen houden met hun primaire bedrijfsactiviteiten. Uw core business, daar draait het om. Dat zijn de zaken waar u goed in bent en die u het leukste vindt. En daar is voor u als ondernemer ook de meeste winst te behalen.

U hoeft zich niet meer druk te maken over het inkopen van drukwerk, advertentieruimte en folderverspreidingen. Dat doen wij wel

Het inkopen van drukwerk, advertentieruimte en folderverspreidingen zijn zaken die de meeste ondernemers maar zelden graag doen. De meeste mensen hebben weten ook niet precies wat ze aan drukwerk in willen kopen of wat de juiste manier van adverteren is. Het goede nieuws is dat dit ook helemaal niet nodig is. Bij drukdekosten.nl helpen wij u daar graag bij of regelen we het hele traject van A tot Z. Want dat is onze core business. Daar gaat ons hart sneller van kloppen.

Wij kopen voor honderden bedrijven drukwerk, advertentieruimte, folderverspreiding en vormgeving in.

U kunt ons het beste zien als groothandel in deze zaken en diensten. Wij kennen de markt. Weten wie de aanbieders zijn en wat de prijzen (horen te) zijn. Wij kunnen kortingen bedingen die u als eindgebruiker niet krijgt. Ons laten inkopen is vrijwel altijd goedkoper dan zelf drukwerk, mediaruimte en folderverspreidingen inkopen.

Drukwerk met de uitstraling die uw bedrijf verdient

Wij leveren nagenoeg alles wat er aan drukwerk op de markt is via onze website drukdedrukkosten.nl. Zie deze site als etalage van de meest voorkomende drukwerkitems op de Nederlandse markt. Als u speciale wensen heeft, dan regelen we dat ook graag voor u. Vindt u bestellen via de webshop lastig, geen probleem. Mail of bel ons en wij regelen het voor u. Moet uw drukwerk nog ontworpen worden of bent u niet tevreden over het ontwerp? Dan pakken wij dit graag voor u op. Wij werken met professionele vormgevers en tekstschrijvers en geven uw bedrijf de uitstraling die het verdient.

Advertentieruimte waarmee we uw doelgroep effectief bereiken

Op onze site drukdeadvertentiekosten.nl vindt u een overzicht van de meest voorkomende manieren van adverteren. Wij kunnen ons goed voorstellen als u door de bomen het bos niet meer ziet. Er zijn tientallen manieren om te adverteren. Wij helpen u graag verder. Na het bepalen van uw exacte doelgroep bekijken we graag samen met u hoe we deze doelgroep het beste kunnen bereiken.

Folderverspreiding die niet in de papieren loopt

Wij kopen dagelijks folderverspreidingen in door het hele land en voor allerlei bedrijven. Variërend van 5.000 exemplaren tot meer dan een miljoen stuks. Wij hebben contact met vele verspreidorganisaties en weten hier door ons gezamenlijk inkoopvolume groothandelsprijzen te bedingen. Uw folder via ons verspreiden is dan ook vrijwel altijd een stuk goedkoper dan zelf onderhandelen over de prijs. Daarnaast regelen we graag het drukwerk voor uw folderverspreiding via onze zustersite drukdedrukkosten.nl. En zo nodig pakken we graag de vormgeving voor u op, zodat u zich kan richten op datgene waar u het beste in bent: het runnen van uw bedrijf.

Drukdekosten.nl bespaart u tijd en geld.

Als u met ons in zee gaat, profiteert u niet alleen van de lagere prijzen. U heeft bovendien nog maar 1 aanspreekpunt voor alle bovenstaande zaken. Geen contact meer met tekstschrijvers, vormgevers, drukkers, verspreidorganisaties en uitgevers. Wij zorgen ervoor dat alle zaken perfect op elkaar aansluiten en plannen alles van concept, ontwerp en productie tot plaatsing en verspreiding. U krijgt 1 keer per maand 1 overzichtelijke rekening met daarin alles wat u die maand via ons heeft gedaan. Dus nog maar 1 aanspreekpunt en nog maar 1 factuur in de boekhouding.

Graag stellen we ons nader aan u voor. Dat kan bij u op de zaak of bij ons op kantoor, per telefoon of email.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet namens MKBmedia.

Neem contact met ons op. Dan bespreken wij graag met u wat de mogelijkheden zijn in het door u beoogde of nog te bepalen gebied.

Hoofdkantoor: Felix Barenholz - Director Of Possibilties: 0412 48 00 14 - felix@drukdekosten.nl
Regio West-Brabant: Marco Mathijssen 06 31 30 33 34 
Regio Haaglanden: Paul Reijman 070 8888 037 - paul@drukdekosten.nl

 

Bel ons of mail ons!

Neem contact met ons op. Dan bespreken wij graag met u wat de mogelijkheden zijn in het door u beoogde of nog te bepalen gebied.

Hoofdkantoor: Felix Barenholz - Director Of Possibilties: 0412 48 00 14 - felix@drukdekosten.nl
Regio West-Brabant: Marco Mathijssen 06 31 30 33 34 
Regio Haaglanden: Paul Reijman 070 8888 037 - paul@drukdekosten.nl